The World At War 1973 720p Bluray DD5.1 x264-CtrlHD

IMDb: 9,7/10

Tên phim: The World at War
Ý tưởng kịch bản: Jeremy Isaacs
Thể loại: Tài liệu | Chiến tranh
Soạn nhạc: Carl Davis
Nước sản xuất: Anh
Imdb đánh giá: 9.7/10
Dung lượng: 1 season, 26 tập
Thời lượng: 52 phút/tập
Nhà sản xuất: Thames Television
Thuyết minh: Laurence Olivier, Anthony Eden và Averell Harriman


Phim truyền hình tài liệu “The World of War” đề cập đến toàn bộ lịch sử Chiến tranh thế giới thứ II từ nguyên nhân mồi lửa cuộc chiến những năm 1920 đến hậu quả cuộc Chiến tranh lạnh thập niên 50. Bộ phim nhấn mạnh những câu chuyện chi tiết bên trong, những tài liệu bí mật được cất giấu tại Đức và Nhật như: chiến lược đối phó Hitler, cuộc sống chung dưới chế độ độc tài phát xít, đặc biệt tập trung chủ yếu vào người Do Thái.

Phim Gồm 26 tập
1 "A New Germany (1933-1939)"
2 "Distant War (9/ 1939 - 5/1940)"
3 "France Falls (May - June 1940)"
4 "Alone (May 1940 - May 1941)"
5 "Barbarossa (June - December 1941)"
6 "Banzai!: Japan (1931-1942)"
7 "On Our Way: U.S.A. (1939-1942)"
8 "The Desert: North Africa (1940-1943)"
9 "Stalingrad (6/1942 - 2/1943)"
10 "Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic (1939-1943)"
11 "Red Star: The Soviet Union (1941-1943)"
12 "Whirlwind: Bombing Germany (9/1939 -4/1944)"
13 "Tough Old Gut: Italy (1943-1944)"
14 "It's A Lovely Day Tomorrow: Burma (1942-1944)"
15 "Home Fires: Britain (1940-1944)"
16 "Inside the Reich: Germany (1940-1944)"
17 "Morning: (6 & 7/1944)"
18 "Occupation: Holland (1940-1944)"
19 "Pincers: (8/1944 - 3/1945)"
20 "Genocide (1941-1945)"
21 "Nemesis: Germany (2 & 5/ 1945)"
22 "Japan (1941-1945)"
23 "Pacific (2/1942 - 7/1945)"
24 "The Bomb (2 & 9/1945)"
25 "Reckoning (4/1945)"
26 "Remember"

26 tập: Tổng dung lượng = 62 GB
- Phụ Đề Việt kèm Theo Phim
The.World.At.War.1973.S01E01.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E02.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E03.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E04.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E05.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E06.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E07.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E08.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E09.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E10.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E11.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E12.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E13.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E14.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E15.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E16.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E17.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E18.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E19.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E20.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E21.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E22.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E23.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E24.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E25.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD
The.World.At.War.1973.S01E26.720p.Blu-ray.DD5.1.x264-CtrlHD


Links Folder toàn bộ

10 nhận xét Blogger 10 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top