Những loài vật thiên tài

Brilliant Beasts do kênh National Geographic sản xuất. Với các phân tích khoa học cho ta thấy khả năng siêu phàm của các loài vật.

Các tập hiện có gồm:
Brilliant Beasts (2007) Dog Genius 1080i HDTV-KhoHD : Chó thiên tài
Brilliant Beasts (2007) Hog Genius 1080i HDTV-KhoHD : Lợn thiên tài
Brilliant Beasts (2007) Pigeon Genius 1080i HDTV-KhoHD : Bồ câu thiên tài

Bộ phim được chia sẻ bởi HoaiTrung - khoHD

 link 3 tập phim

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top