Inside Ice Vegas 1080i HDTV AVC_BHT
 Gần 400.000 m3 băng và tuyết, 18.000 người cả nam và nữ với một nhiệm vụ lớn lao : biến một thành phố của Trung Quốc trong mùa đông thành một xứ sở thần tiên trong vòng 4 tuần. Lễ hội có sự tham gia của các thợ chạm khắc đến từ khắp thế giới.

Biên tập : HoaiTrung - KhoHD.blogspot.com
Phim có sẵn phụ đề Việt chuẩn

2 nhận xét Blogger 2 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top