Khám Phá Bí Mật Cuộc Đào Tẩu Vĩ Đại

Stalag luft III - Ngày 24 tháng 3 năm 1944. một nhóm tù binh liên minh lại làm nên lịch sử. Trong một đêm, 76 người trốn khỏi trại tù cẩn mật nhất của Đức Quốc Xã. Họ đào đường hầm ngay trước mắt cai ngục. Họ đã tự trang bị như thế nào, và đào đường hầm dài 100m mà không bị phát hiện ra sao?

Biên tập và chia sẻ: HoaiTrung - KhoHD


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top