Planet Carnivore 
 Complete Series 1080i HDTV AVC_BHT 
 
Planet Carnivore - Động Vật Ăn Thịt Trên Trái Đất - Gồm 4 tập kèm đầy đủ phđề Việt ng:

Planet Carnivore: Icebear - Thú Ăn Thịt : Gấu Băng
Planet Carnivore: Great White Shark - Thú Ăn Thịt : Cá Mập Trắng
Planet Carnivore: Lion - Thú Ăn Thịt : Sư Tử
Planet Carnivore: King Bear - Thú Ăn Thịt : Vua Gấu


Biên tập và Upload : HoaiTrung - KhoHD.blogspot.com

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Vua Gấu
                                                                         Sư Tử
                                   Gấu Băng

                                                             Cá Mập Trắng
 


 Links 4 Tập có sẵn phđề Việt chuẩn
Great White Shark 1080i HDTV AVC_BHT (SubViet).mkv
Icebear 1080i HDTV AVC_BHT (SubViet).mkv
Planet Carnivore - Lion 1080i HDTV AVC_BHT (SubViet).mkv
Planet Carnivore - King Bear 1080i HDTV AVC_BHT (SubViet).mkv

9 nhận xét Blogger 9 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top