War Machines Tank 720p


1 bộ phim tài liệu nói về những con quái thú của bộ binh Mỹ - Tăng M1/A2 Abrams
Những nét độc đáo về thiết kế, sự tinh hoa trong hệ thống khí tài biến M1/A2 trở thành 1 trong những kẻ độc tôn trên bộ.
Phụ Đề Việt : dung4tt Phim và Phụ Đề Việt

3 nhận xét Blogger 3 Facebook

 
HD Documentaries Direct Download © 2013. All Rights Reserved. Share on Themes24x7. Powered by Blogger
Top