Tìm Kiếm

Đang tải...

2014 FIFA World Cup Brazil

Toàn bộ các trận đấu từ VTV3 HD
1080i HDTV Audio Việt KhoHD
 


 Dung Lượng mỗi trận đấu trung bình khoảng 4.7 GB
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

Group A :
Brazil - Croatia
Mexico - Cameroon 
Brazil - Mexico 
Croatia - Cameroon
Brazil - Cameroon
Croatia - Mexico

Group B :
Spain - Netherlands
Chile - Australia
Netherlands - Australia
Spain - Chile
Netherlands - Chile
Spain - Australia

Group C
Colombia - Greece  
Japan - Côte  D'ivoire 
Colombia - Côte D'ivoire
Japan - Greece
Colombia - Japan
Côte D'ivoire - Greece


Group D
England - Italy
Uruguay - Costa Rica 
England - Uruguay
Italy - Costa Rica
Italy - Uruguay
England - Costa Rica

Group E 
Switzerland - Ecuador 
France - Honduras 
Ecuador - Honduras
France - Switzerland

France - Ecuador
Switzerland - Honduras

Group F  
Argentina - Bosnia Herzegovina
Nigeria - Iran
Argentina - Iran
Bosnia Herzegovina - Nigeria
Argentina - Nigeria
Bosina Herzegovina - Iran

Group G
Germany - Portugal
Ghana - USA
Germany - Ghana
Portugal - USA  
Germany - USA
Portugal - Ghana


Group H
Belgium - Algeria
Russia - Korea
Belgium - Russia
Korea - Algeria
Russia - Algeria
Belgium - Korea

-----------------------------------------------------------------

Vòng 1/8

Brazil - Chile
Colombia - Uruguay
Mexico -Netherlands
Costa Rica - Greece
France - Nigeria
Germany - Algeria
Argentina - Switzerland
Belgium - USA  


-------------------------------------------------------------------
Vòng Tứ Kết

Germany - France
Brazil - Colombia
Netherlands - Costa Rica
Argentina - Belgium

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bán kết

Brazil - Germany
Argentina  - Netherlands